Psykoterapi & Handledning

Marianne Haraldsson 

Vi kan alla någon gång stå inför livsutmaningar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det kanske inte räcker att prata med familj, vänner eller andra i omgivningen.


Det kan exempelvis handla om livskriser, sorg, relationssvårigheter, stressrelaterad problematik, eller existentiella funderingar. Då kan någon form av psykoterapi vara till god hjälp.


Några få samtal kan ha stor effekt, men ibland kan det behövas en längre kontakt.

Grunden i alla former av psykoterapi handlar om relationen mellan klient och terapeut

Jag heter Marianne Haraldsson och är socionom, av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk terapi (sfft.se) och handledare i psykosocialt arbete. Jag har arbetat med individer, par, familjer och grupper i drygt 30 år och har lång erfarenhet av bland annat familjerådgivning och arbete med våld i nära relation.

PSYKOTERAPI

Vi träffas för ett första förutsättningslöst möte, där du får beskriva den förändring, eller det fokus som du vill ha vid samtalen. Du får då även en möjlighet att bilda dig en uppfattning om mig som terapeut. Grunden i alla former av psykoterapi handlar om relationen mellan klient och terapeut.

Individuell psykoterapi Halmstad -Psykoterapeut Marianne Haraldsson

INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Familjeterapi Halmstad -Psykoterapeut Marianne Haraldsson

FAMILJETERAPI


Välkommen att kontakta mig!